8-fasenmodel

Het 8-fasenmodel is een planmatige methode met een doorlooptijd van tenminste 6 weken,waarin de eigen kracht van jou als cliënt centraal staat.

De naam verwijst naar de acht fasen van elk begeleidingsproces. Zie schema

 

 

Uitgangspunten

Het 8-fasenmodel is erkend als effectieve sociale interventie en is:

 • Mensgericht: aandacht voor alle leefgebieden en mens in geheel(holistisch) 

 • Krachtgericht: benutten van talenten en mogelijkheden

 • Regieversterkend: keuzes van de cliënt centraal

 • Omgevingsgericht: netwerk en buurt betrekken

 • Aansprekend: eigen talenten gebruiken!

Leefgebieden

Het 8-fasenmodel gaat uit van een holistische visie op de mens. Er is aandacht voor de mens in zijn geheel. Dus niet alleen voor zijn problemen, maar voor alle leefgebieden. Het werken met leefgebieden past bij de holistische visie van het 8-fasenmodel: een mens is meer dan de optelsom van zijn problemen.

Het 8-fasenmodel is mensgericht en kijkt naar leefgebieden die voor ons allemaal van belang zijn:

 • Zingeving

 • Wonen

 • Financiën

 • Relaties

 • Lichamelijke gezondheid

 • Psychische gezondheid

 • Werk en activiteiten

De leefgebieden zijn mensgericht en niet probleemgerichtDe keuze voor de leefgebieden hangt af van de cliënt en de hulpvraag.

 

 

Voor wie is het 8-fasenmodel ?

Het 8-fasenmodel is voor cliënten die hulp nodig hebben op meerdere leefgebieden, dus mensen met psychosociale problemen

Hoe lang duurt de begeleiding?

Dit model werkt bij alle vormen van begeleiding die ten minste zes weken duren,

Wat zijn de pluspunten?

Het 8-fasenmodel is een effectieve sociale interventie. Samen met de cliënt en zijn netwerk werk je aan verbetering of stabilisatie van zijn situatie. De aanpak is gericht op empowerment. De benadering is holistisch, krachtgericht, participatief en omgevingsgericht. Het versterkt dus de eigen kracht en regie van de cliënt.