Persoonlijke motivatie

Hallo, ik ben Saskia Simons, 47 jaar jong, met meer dan 15 jaar ervaring in de hulpverlening in diverse functies. De afgelopen vier jaar ben ik mijn eigen weg ingeslagen als zelfstandige professional, gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg.

Ik ben geboren uit Surinaamse ouders, en mijn achtergrond heeft een diepgaande invloed gehad op mijn benadering van de hulpverlening. Deze culturele rijkdom heeft me geleerd hoe belangrijk het is om respectvol en sensitief te zijn voor de diversiteit van mensen en hun unieke behoeften.

 

Mijn betrokkenheid begon o.a. met observaties van zwarte jongeren in openbare ruimten. Het viel me op dat velen overlast veroorzaakten, ondanks hun potentieel. Dit was bijzonder pijnlijk gezien mijn eigen achtergrond en identificatie met hen. Ik besloot te handelen, eerst door psychosociale empowerment te bieden aan moeders met een niet-westerse achtergrond. Later verlegde ik mijn focus naar opvoedings- ondersteuning, maar er ontbrak iets wezenlijks.

IK besefte dat er een gebrek is aan een holistische benadering van het welzijn van deze jongeren, met in het bijzonder aandacht voor hun thuissituatie en zorgaspecten. Bovendien is er weinig effectieve communicatie tussen school en ouders. Betrokkenheid van ouders ontbreekt ook. Een cultuursensitieve aanpak in het onderwijs ontbreekt en docenten opereren vaak met beperkte middelen.

 

       Slotwoord

Het is van het grootste belang om te benadrukken dat niet alle jongeren met deze achtergrond dezelfde ervaringen hebben, en zeker niet dat zij allemaal problemen ondervinden. Er zijn talloze succesvolle jongeren en eenoudergezinnen die, ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, hun doelen bereiken en bijdragen aan onze samenleving.