Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • Cultuursensitieve zorg en mentoring 
  • Opvoedingsondersteuning
  • Psychosociale hulpverlening
  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding op maat
  • Huishoudelijke ondersteuning 

Suppert4You is een gecertificeerde hulpverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen van het persoonsgebonden budget (PGB) voor de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We zijn bovendien een gecontracteerde zorgverlener bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in Capelle aan den IJssel.

 

Waarom cultuursensitieve zorg?

Wanneer er een grote afstand is tussen de leefwereld van de zorgvrager en hulpverlener, kan het lastiger zijn om zorgbehoeften kenbaar te maken. Door deze afstand te verkleinen binnen onze organisatie kunnen wij goede zorg voor deze doelgroep toegankelijk maken. Cultuursensitieve leidt tot betere behandelresultaten omdat het rekening houdt met culturele factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welzijn van individuen. Dit kan variëren van voedingsgewoonten en gezondheidsopvattingen tot religieuze praktijken en stigma's rond gezondheidszorg.

 

Kortom, cultuursensitieve zorg is van vitaal belang voor hulpverleners en organisaties in de gezondheidszorg omdat het bijdraagt aan een effectievere, inclusievere en respectvollere zorgverlening die de gezondheid en het welzijn van alle cliënten bevordert.

 

Kwalificaties