Kennismaking/intakegesprek

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een goed hulpverleningsproces. Ieder traject begint daarom ook met een kennismakingsgesprek en intake van ongeveer 60 min.

Kun jij wel wat psychosociale ondersteuning gebruiken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek inventariseren wij samen jouw ondersteuningsbehoefte.

Er wordt je duidelijk wat Support4You voor je kan betekenen en wij maken samen een plan van aanpak. Hierbij worden regelmatig voor jou belangrijke anderen betrokken, bijvoorbeeld partner, familie en/of vrienden.

In een aantal sessies van een uur werk je aan de voor jou belangrijkste uitdagingen in je huidige leven. Het gaat om hulp waar je meteen wat aan hebt, zodat je zelf weer verder kunt.

De hulpverlening door Support4You kan ook voorafgaand, naast of na een lopend hulpverleningstraject ingezet worden als motivatie en/of nazorgtraject.

De professionals van Support4You hebben net als een huisarts, psycholoog en andere hulpverleners, geheimhoudingsplicht. Alles wat je met hen bespreekt wordt geheel vertrouwelijk behandeld.