Kennismaking/intakegesprek

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een goed hulpverleningsproces. Kun jij wel wat ondersteuning gebruiken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek inventariseren wij samen jouw ondersteuningsbehoefte.

Er wordt je duidelijk wat Support4You voor je kan betekenen en wij maken samen een plan van aanpak. Hierbij worden regelmatig voor jou belangrijke anderen betrokken, bijvoorbeeld partner, familie en/of vrienden.

De hulpverlening door Support4You kan ook voorafgaand, naast of na een lopend hulpverleningstraject ingezet worden als motivatie en/of nazorgtraject.

De professionals van Support4You hebben net als een huisarts, psycholoog en andere hulpverleners, geheimhoudingsplicht. Alles wat je met hen bespreekt wordt geheel vertrouwelijk behandeld.

 

De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag

Een traject start altijd met een kennismakingsgesprek en intake. Dit gesprek is meestal binnen enkele dagen te regelen. Het gesprek verplicht tot niets en duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens dit gesprek verkennen wij  je hulpvraag en doel(en).

 

Vergoeding

Voor ondersteuning voor volwassenen met een persoonsgebonden budget (PGB) via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en voor jongeren tot 18 jaar met een PGB via de Jeugdwet, kunt u contact opnemen met uw lokale gemeente of het wijkteam. Neem gerust contact met ons op voor advies en begeleiding bij de aanmeldingsprocedure.