Individuele begeleiding

Naast inzicht gevende, motiverende en ondersteunende gesprekken bied Support4You individuele begeleiding. Support4You richt zich met name op praktische ondersteuning bij algemeen dagelijkse handelingen en niet op het overnemen ervan. Met als doel het inslijten van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben.

Support4You richt zich in de begeleiding voornamelijk op twee  gebieden:

  • Sociale redzaamheid: o.a. dagelijkse routine regelen, problemen oplossen/besluiten.

  • Maatschappelijke participatie: o.a. sturing activerende dagbesteding, vrijetijdsbesteding buitenshuis of vrijwilligerswerk.