Opvoedingsondersteuning

Steun is hoofdzakelijk gericht op het gedrag van ouder(s). Steun bij het opvoeden richt zich op het versterken van de eigen kracht van het gezin en wil daarmee voorkomen dat lastige opvoedsituaties uitgroeien tot problemen die de ontwikkeling van kinderen belemmeren.

Tijdens dit traject word er niet gesproken 'over' het kind maar 'met' het kind.