Over ons

Support4You is een laagdrempelig en kleinschalig  cultuur sensitieve zorgaanbieder. Wij bieden persoonsgerichte en cultuur sensitieve zorg aan jongeren en volwassene met een niet westerse achtergrond.

De werkwijze van Support4You is persoonlijk en warm, no-nonsense maar vooral doelgericht, zonder jou als cliënt uit het oog te verliezen.

Je kunt bij Support4You terecht voor: opvoedingsondersteuning, cutuursensitieve mentoring, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding op maat en hulp bij psychosociale & psychische problemen 

Wij bieden op alle noodzakelijke tijdstippen en dagen begeleiding. Wij werken niet met een wachtlijst.

De zorgverleners van Support4You hebben jarenlange ervaring in de forensische hulpverlening en in de jeugdhulpverlening. 

Support4You bezit de kwaliteit om effectieve en compassievolle zorg te verlenen, met inachtneming van de culturele gewoontes, gedragingen en behoeftes van mensen. Wij integreren eerder verworven inzichten, ervaringen, kennis, sensitiviteit  en wij passen ze toe in het contact met de cliënten.