Missie & Visie

MissieSupport4you streeft naar maatschappelijk ondernemerschap. Ondernemen draait voor ons om meer dan alleen maar winst maken.

Support4you wil bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en sociale problemen bij kwetsbare personen met een niet – westerse achtergrond. Middels cultuur sensitieve en persoonsgerichte zorg op maat willen wij goede zorg voor deze doelgroep toegankelijk maken.

 

Support4you streeft naar aanvulling van de reguliere hulpverlening, zodat ook personen met een niet – westerse achtergrond een passende en zo compleet mogelijke zorg aangeboden kan worden.

 

VisieOnze samenleving wordt steeds diverser en dat heeft gevolgen voor de zorg. Dit betekent rekening houden met datgene wat nodig is voor cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond en de barrières die zij ervaren. Net zoals ieder ander, verwachten cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond persoonsgerichte zorg, die toegepast is op de eigen geschiedenis en behoeften. In andere woorden zorg op maat. Toch blijkt dit niet altijd zo vanzelfsprekend in de zorg.