Huishoudelijke ondersteuning door Support4You betekent niet dat wij ramen lappen of de badkamer schoonmaken. Wij ondersteunen personen met een beperkte of afwezige regelvermogen die hierdoor onvoldoende of geen regie over de eigen huishouden kunnen voeren.

Ondersteunen bij regie of aanleren taken:

• Organisatie huishoudelijke activiteiten, plannen en beheren van middelen m.b.t. het huishouden.

• Aanleren van activiteiten die vallen onder het voeren van een huishouden.

• Observeren, formuleren doelstellingen m.b.t. uitvoer huishoudelijke activiteiten

• Handhaven / verkrijgen van structuur m.b.t. uitvoer huishoudelijke activiteiten.