Cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg door Support4You betekent rekening houden met datgene wat nodig is voor cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond en de barrières die zij ervaren. Onze samenleving wordt steeds diverser en dat heeft gevolgen voor de zorg. 

Net zoals ieder ander, verwachten cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond persoonsgerichte zorg, die toegepast is op de eigen geschiedenis en behoeften. In andere woorden zorg op maat. Toch blijkt dit niet altijd zo vanzelfsprekend in de zorg, omdat bij een andere culturele achtergrond soms andere normen en waarden van toepassing zijn. Vaak hebben zij andere verwachtingen over goede zorg en is er sprake van gevoelens van wantrouwen. Dit geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun naasten.