Huishoudelijke ondersteuning

Als je onvoldoende of geen regie over je eigen huishouden kan voeren dan kan je terecht bij Support4You voor Huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning door Support4You betekent niet dat de was wordt gedaan of de ramen gelapt worden. De hulp is gericht op het ondersteunen bij regelen of aanleren van huishoudelijke taken:

  • Organisatie huishoudelijke activiteiten, plannen en beheren van middelen m.b.t. het huishouden, gedragscontract opstellen voor de kinderen om te helpen in huis.

  • Aanleren van activiteiten die vallen onder het voeren van een huishouden.

  • Observeren, formuleren doelstellingen m.b.t. uitvoer huishoudelijke activiteiten

  • Handhaven / verkrijgen van structuur m.b.t. uitvoer huishoudelijke activiteiten.