Psychosociale hulpverlening?

Psychosociale hulpverlening  is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij d.m.v. gesprekken je psychosociale problemen snel inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de gevoelsmatige kant van problemen, dus wat het met jou doet, en de communicatieve kant ervan, hoe je er mee omgaat. Wanneer je meer inzicht hebt in hoe het komt dat je in deze situatie zit kun je gevoelens ook beter een plek geven. Je begrijpt immers hoe het komt en welk effect het heeft gehad op jou en je omgeving.

Vervolgens ga je samen met de Psychosociale hulpverlener werken aan een betere manier van het omgaan met deze problemen. 

Het doel van Psychosociale hulpverlening is dat er gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt of een relatie. Hierbij is de vertrouwensband tussen de Psychosociale hulpverlener en cliënt(en) erg belangrijk.

Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. Een Psychosociale hulpverlener zal daarom snel tot de kern van het probleem proberen door te dringen, maar wel op een manier dat je je als cliënt gehoord voelt. 

 

Belangrijke aspecten voor jou als cliënt tijdens de begeleiding:

  • Er wordt een veilige omgeving geboden;
  • Het is objectief en respectvol;
  • Er wordt echt naar jou geluisterd;
  • Problemen worden inzichtelijk gemaakt;
  • Je wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te  vinden;
  • Er is wederzijds vertrouwen.

 

Psychosociale problemen

Bij psychosociale problemen gaat het om twee problemen die met elkaar samenhangen:

  1. Psychische problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
  2. Sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, buren, collega’s, je baas, belastingdienst, woningbouwvereniging of de gemeente.

Kenmerken

Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber. Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief of vluchten in alcohol of drugs. Dit gedrag kan tot nieuwe problemen leiden thuis, met andere mensen of met instanties. Jongeren kunnen problemen krijgen met hun ouders, broers of zussen en/of op school. Iemand met psychosociale problemen kan ook lichamelijke klachten krijgen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.

Wanneer is Psychosociale Hulpverlening toepasbaar?

Bij allerlei problemen op het gebied van werk, in je relatie of andere privé aangelegenheden waarbij je uit evenwicht geraakt bent. Psychosociale hulpverlening kan hierbij helpen om weer balans te vinden.

Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.