Cultuursensitieve mentoring

Support4You biedt op maat cultuur sensitieve mentoring aan leerlingen met een niet- westerse achtergrond waarbij de leervraag van de leerling centraal staat. Om aansluiting te vinden met de leerlingen werken er bi-culturele mentoren bij Support4You. Onze mentoren zijn werkzaam in de hulpverlening,  fungeren als rolmodellen, inspireren en helpen de leerlingen te navigeren tussen verschillende culturen thuis en op school.

Schoolsucces is voor veel leerlingen niet alleen afhankelijk van hun eigen kunnen, maar ook afhankelijk van hun netwerk en de aanwezigheid van rolmodellen. Om leerlingen te ondersteunen kan cultuur sensitieve mentoring door Support4You  ingezet worden als een aanvullend en preventief middel om leerlingen te begeleiden in hun schoolsucces.

Voor wie?

  • Jongeren met een niet-westerse achtergrond die geconfronteerd worden met meerdere uitdagingen die hun educatieve prestaties en motivatie beïnvloeden. Deze uitdagingen omvatten:
  • Gebrek aan motivatie: Veel van deze jongeren tonen weinig interesse in school en missen de motivatie om te leren.
  • Gedragsproblemen: Sommige jongeren vertonen gedragsproblemen in de schoolomgeving, zoals ongepast gedrag, spijbelen of conflicten met medestudenten.
  • Problematische thuissituatie: Velen groeien op in gezinnen met sociaal-economische uitdagingen, taalbarrières en stressvolle thuissituaties die hun schoolprestaties kunnen beïnvloeden.
  • Gebrek aan ouderlijke betrokkenheid: Ouders van deze jongeren zijn onvoldoende betrokken bij de onderwijsactiviteiten van hun kinderen, deels vanwege een gebrek aan kennis over het schoolsysteem en de onderwijsmogelijkheden in Nederland.