Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Volgens RET hebben gedachten een grote invloed op onze emoties en gedragingen. Dit belangrijke uitgangspunt van RET komt van de griekse filosoof Epictetus (50-130 na Chr.): “Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar onze gedachten daarover”. RET leert ons om belemmerende (irrationele) gedachten op te sporen, om ze uit te dagen en om ze te vervangen door productievere gedachten. Op die manier kunnen we emotioneel beter reageren en op een gezonde manier onze doelen nastreven.